Blog #2: data & privacy

Data en privacy zijn twee hot items die ontzettend veel met elkaar te maken hebben, maar eigenlijk ook weer niet. Bij data denken we al gauw – niet altijd terecht – aan persoonsgegevens en daarmee direct aan privacy. Men noemt data ook wel het nieuwe goud en tegelijkertijd stoeien we met maatschappelijke privacy vraagstukken. De grote vraag voor ons is natuurlijk: wat betekent dit voor de manier van Ticketguard in (account-based) ticketing?

Persoonsgegevens verzamelen

Als je online tickets koopt, dan worden er gegevens over je verzameld. Tijdens online bestellingen deel je ook nog aanvullende gegevens. Vaak zelfs meer dan echt nodig is. Men vraagt dit met het argument om betere service te kunnen verlenen en uit angst voor ticketfraude. Daarentegen hebben ticketverkopers vaak uiteindelijk minder dan de helft van de bezoekers echt goed in beeld. Dat komt omdat bezoekers vaak tickets kopen in groepsverband, waardoor maar van één persoon gegevens bekend zijn. Dit maakt contact maken met alle bezoekers vrijwel onmogelijk. Terwijl service op maat of “iets leuks” juist zo gewaardeerd wordt: een seintje als een concert begint of een voucher voor gratis drankje.

 Accounts die bezoekers representeren

Bij account-based ticketing van Ticketguard werkt het anders. Je hoeft namelijk niet meer te weten wie een persoon werkelijk is. Een ticket wordt verbonden aan de smartphone van een bezoeker; niet aan diens persoonsgegevens. Een bezoeker wordt herkend aan zijn smartphone met een (Ticketguard-)token, want het blijft belangrijk om te weten wie de tickets koopt. Bij herhalings- of aanvullende aankopen krijg je een beter beeld van de bezoekers en biedt het de mogelijkheid om op maat te communiceren met de houder van de smartphone.. Bovendien is het illegaal kopiëren of doorverkopen van de ticket niet mogelijk.

 ‘Binnen een account-based ticketsysteem wordt er op basis van een account, dat een specifieke klant representeert, een dienst geleverd. Bijvoorbeeld een reis of een toegangsrecht. Bij het een account hoort een trust-anchor (oftewel een token). De eigenaar vult zijn of haar account met producten, tickets en optioneel persoonsgegevens. Met het token wordt het account herkend en daarmee de bezoeker.’

 Een win-win situatie voor beiden

De combinatie van account-based ticketing met de mobiel is veelbelovend. Betrouwbaar ticketing, met completer bezoekersbeeld. En dat met weinig of geen persoonsgegevens per bezoeker zonder verlies van waardevolle data en de mogelijkheid tot effectief en efficiënt persoonlijk contact.. 

Oja en wil je toch net even wat meer weten van de bezoekers, heroverweeg het juiste moment en de manier hoe je gegevens vraagt. Maak er een spelletje van binnen de kaders van de regelgeving en respecteer de privacy van je waardevolle bezoekers.

Auteurs: Liu Kars & Irwin Varma